Inflation-linked obligaties

Euro inflation linked staatsleningen (22 leningen, 4 landen)

Internationale rente en inflatie

Get the Flash Player to see this rotator.

Achtergrond
Reeds in de 18e eeuw bestonden er leningen waarbij de uitkering gekoppeld was aan de inflatie. In de nieuwste geschiedenis werden pas in 1981 werd in Verenigd Koninkrijk de eerste staatsleningen (Index-Linked Gilts) uitgegeven waarbij de aflossing was gekoppeld aan de Engelse Retail Price Index. Daarna volgden Canada (1991), Zweden (1994), Nieuw Zeeland (1995), Verenigde Staten (1997) en pas in 1998 Frankrijk, waarvan de notering per 4 januari 1999 in euro's plaatsvond. Daarna volgden Italië, Griekenland en vrij recent Duitsland met leningen die aan de Europese HICP gekoppeld zijn. Frankrijk geeft zowel leningen uit die de Franse inflatie volgen als leningen die aan de Europese HICP (ex tobacco) volgen.

Soorten van inflation-linked obligaties
De meeste inflation-linked obligaties behoren tot de volgende twee categorieën

  • Capital Indexed Obligaties - deze leningen betalen een vaste coupon maar de aflossing is gekoppeld aan de inflatie. Vrijwel alle staatsleningen behoren tot dit type.
  • Interest Indexed Obligaties - deze leningen betalen aan het eind van de looptijd de nominale waarde terug, maar de rentebetalingen zijn gekoppeld aan de inflatie. Meestal wordt ieder jaar een vaste rente uitgekeerd plus een variabel deel dat afhankelijk is van de inflatieontwikkeling van het voorafgaande jaar. ABN AMRO Bank, Rabo en RBS heebben afgelopen jaren een aantal van dit type leningen uitgegeven, t.w. RBS 3% inflatie 28-feb-2015 , RBS 4,5% inflatie 28-feb-2020 , RBS inflatie plus 2-mrt-2016, RBS Inflatie protectie 4-mrt-2013 en RABO inflatie obligatie 30-mei-2018. Voorts is het ook voor particulieren mogelijk om, net zoals gemeentes een erfpachtcontract op een huis of appartement af te sluiten www.grondrente.nl

Indexatie
Het Nedelandse CBS berekent naast de welbekende CBS inflatiecijfers ook maandelijks een HICP (Harmonised Index of Consumer Prices) volgens de richtlijnen van de Europese Unie. Alle lidstaten leveren zo'n indexcijfer aan en de Unie berekent vervolgens de HICP van de eurozone. De Franse wetgeving verbiedt dat de overheid indexcijfers publiceert waar de prijsontwikkeling van tabak is meegenomen. Derhalve wordt er naast de naast de normale HICP een HICP ex tobacco gepubliceerd en deze index wordt voor zowel de Franse als de andere inflation-linked obligaties gebruikt.

Markt informatie
Er zijn maar vier landen in de Eurozone die omvangrijke inflation linked obligaties hebben uitgegeven. Totaal staat er ongeveer € 320 mrd uit en de grootte van de leningen varieert tussen de € 4 en € 25 miljard euro. Hoewel er voldoende vraag is van pensioenfondsen, zijn de overige landen terughoudend met uitgifte, omdat ze dan min of meer verplicht dit soort leningen met verschillende looptijden uit te geven. Bovendien zullen zij dan ook leningen met de Europese inflatie uit gaan geven, terwijl er eigenlijk vraag is naar producten die de lokale inflatie indexeren. Er bestaat een inflation swap markt voor professionele beleggers. Zo'n swapcontract komt er, in het kort gezegd, op neer dat een partij belooft gedurende een aantal jaren de werkelijke inflatie over een bepaald bedrag te betalen, terwijl de andere partij vooraf eenmalig de verwachte inflatie betaalt. Op deze markt kunnen theoretisch alle Nederlandse pensioenfondsen in principe hun verplichtingen met de HICP ex tobacco indexeren.

Break-even inflatie en verwachte inflatie
De Euromarkt voor inflation linked obligaties en de inflation swap markt zijn in principe instrumenten om de verwachte inflatie te bepalen. Echter, het verschil tussen effectief rendement van een gewone obligatie en een inflation-linked obligatie met dezelfde looptijd, de zogenaamde “break-even” mag niet zomaar als inflatieverwachting worden gebruikt. Immers, de koper van zo'n obligatie koopt ook een verzekering voor het geval dat de inflatie onverhoopt erg hoog wordt. En als we een periode van deflatie krijgen, zal de waarde nooit lagen worden dan die op de laatste coupondatum. Deze verzekeringspremie wordt Fisher-premie genoemd en er zijn tal van studies uitgevoerd hoe hoog die premie zou moeten zijn. De consensus van die studies komt uit op 0,5% per jaar. Men zou dus kunnen stellen dat de verwachte inflatie ca 0,5% lager is dan de berekende break-even inflatie. een studie

Techniek van het handelen
Evenals gewone staatsleningen is de kleinste nominale waarde €1. Noteringen geschieden als percentage van de nominale waarde. Echter, de uitbetaling zal te zijner tijd de nominale waarde plus de groei van de inflatie bedragen. De groei van de inflatie wordt per lening dagelijks bijgehouden en heet “daily inflation reference”, “index ratio” of “indexatie coëfficiënt”. Deze wordt per lening door de agentschappen van de respectieve landen dagelijks gepubliceerd, doch kan men ook zelf berekenen op basis van de waarde van de inflatie-index op de dag van uitgifte van de obligatie, de waarde van de index op de laatste coupondatum, de waarde van de index drie maanden geleden, de waarde van de index twee maanden geleden en het aantal dagen dat is verlopen gedurende de maand van aankoop. De waarde van deze indexatie coëfficiënten staan in de pdf-file die in het top van deze pagina is gelinked. Bij tussentijdse handel wordt met de groei van de index rekening gehouden.

€ 10.000: 2,25% Frankrijk 2020. Koers=108.03%, opgelopen rente= 1,0136%, Indexatie Coëff.= 1.12591.
U betaalt: 108.03% * €10.000 * 1,12591 + 1,0136% * €10.000 * 1,12591 = €12.277,33