Staatsleningen

Volledige lijst (165 leningen, 16 landen)                                             Constructie obligatieportefeuille

Tijdlijn Europese staatsleningencrisis                                                      European Subcommittee on Bonds

Is het voor particulieren lastig om in staatsleningen te beleggen? Kranten geven zeer summiere informatie. Bankbedienden zullen veelal een beleggingsfonds of de meest recente emissies van hun eigen instelling aanprijzen. We helpen u op weg.

Get the Flash Player to see this rotator.

Er zijn vier manieren om in Europese staatsleningen te beleggen.

  • Via een beleggingsfonds
  • Via een ETF
  • Direct op de beurs
  • Via een spaarrekening bij een bank plus Turbo's of Bund Futures

Beleggingsfondsen
Als de rente stijgt dalen de koersen van obligaties en vice versa. De koersfluctuatie is groter naarmate de looptijd van de obligatie langer is. Managers van beleggingsfondsen zullen daarom bij een verwachte rentedaling de looptijd van hun obligatieportefeuille verlengen en verkorten bij een verwachte rentestijging. Zij hopen daardoor een hoger rendement te behalen dan bij een statische strategie. Verder kunnen zij hun posities in verschillende landen verhogen of verkleinen. Voorzichtige managers zouden hun posities in Griekenland bijtijds verkocht hebben. Het managementfee en de overige kosten (de Total Expense Ratio of TER) zijn iets hoger dan 1%. Als het fonds niet op de beurs is genoteerd, betaalt u zowel 0.5% aankoopkosten als 0.5% verkoopkosten. Bij beursgenoteerde beleggingsfondsen zal uw bank naast deze TER jaar bewaarloon in rekening brengen. Als in 2013 de Europese richtlijn voor UCITS IV in de Europese lidstaten van kracht wordt, is het deze fondsen niet toegestaan meer dan 35% in één landendebiteur te beleggen. Dus het wordt voor deze fondsen dan verboden om meer dan 35% Nederlandse staatsleningen te bezitten!

ETFs
Bij de huidige lage rente en het steile verloop van de effectieve rente percentages over de opeenvolgende looptijden, de zogenaamde steile yield curve, is de kans klein dat managers van beleggingsfondsen met hun looptijdenbeleid de hoge managementfee terug kunnen verdienen. Misschien is dat de oorzaak van het succes van de obligatie ETFs. Een derde van de ca $ 230 mrd in Europa uitgegeven ETFs zijn obligatiefondsen. De kosten uitgedrukt in TER (Total Expense Ratio) bedragen vaak minder dan 0,20%. Voor het aanhouden van een ETF zal uw bank een bewaarloon per jaar in rekening brengen. Een nadeel is dat zo'n fonds een index volgt, waarin álle euro landen zijn opgenomen. Hierdoor wordt er ook in minder solide landen belegd. Als er bovendien een zwak land met een emissie komt, zal de ETF verplicht zijn op deze emissie in te schrijven, omdat tenslotte de index nagebootst moet worden. Overigens zijn er ook ETFs in de handel die alleen in Duitse staatsobligaties beleggen (ETFLab beheert deze).

Direct op de beurs
Om de juiste informatie te verkrijgen, publiceert de Vakbond ieder maand een overzicht van vrijwel alle Euro staatsleningen. Met het ISIN nummer kan men de recente koersen op www.euronext.nl vinden en bij banken via internet of per telefoon een order opgeven. Voorts staan op dit overzicht zaken als effectief rendement, duration, modified duration, dispersion en convexiteit. Laat u zich door deze termen niet afschrikken. Klik aan het eind van deze tekst op “informatie” en bestudeer deze pagina aandachtig. Sla desnoods de paragrafen over convexity en dispersion over. Onthoudt alleen dat met twee of drie obligaties met verschillende looptijden een indexportefeuille grotendeels kan worden nagebootst. Zoek op de websites van de ETF-providers wat de duration van een benchmark is. Koop obligaties waarvan de gemiddelde duration gelijk is aan de duration van die benchmark. Kies bij een verwachte dalende rente een langere duration en vice versa. De Vakbond heeft een tool obligatieconstructie ontwikkeld, waar u uw eigen portefeuille kan samenstellen c.q. analyseren. Dan kunt u zelf kiezen in welke landen u wilt beleggen. Let daarbij op dat het verschil tussen tussen bied- en laatkoers niet in alle landen laag is. Ook over het bezit van staatsleningen berekent uw bank bewaarloon.

Via een spaarekening bij een bank plus turbo's of bund futures.
Bund, Bobl en Buxl futures zijn termijncontracten voor respectievelijk 10, 5 en 30 jarige Duitse staatsleningen. Deze vorm van beleggen vereist een kennis van futures markten. Misschien zal de Vakbond ooit een paragraaf wijden aan o.a. het berekenen van de “conversionfactor” van de “cheapest-to-deliver” van zo'n contact. Gezien de noodzaak van een gedegen productkennis alvorens hierin te beleggen, dienen we terughoudend te zijn met het verstrekken van informatie hierover. Dat geldt uiteraard ook voor Turbo's. Slechts volledigheidshalve vermelden wij daarom deze strategieën.
Er zijn in Nederland banken die op een spaarrekening een fors hogere rente geven dan de financieringskosten van futures contracten. Bovendien wordt het saldo tot € 100.000 per bank gegarandeerd. De onderliggende waarde van zo'n futures contract ligt rond de €100.000. Men kan zo'n spaarrekening openen en daar bijvoorbeeld € 80.000 op parkeren. Met een overige € 20.000 als onderpand heeft men voldoende om één Bund future contract (looptijd 10 jr) af te sluiten. De looptijd van een future contract is maximaal 9 maanden. Vlak voor dat aflooptijdstip kan men het contract “doorrollen” naar een nieuw contract van 6 of 9 maanden. De kosten om zo'n contract twee keer per jaar door te rollen bedragen minder dan 0.6% transactiekosten per jaar. De banken berekenen geen bewaarloon. Voor Turbo's geldt min of meer hetzelfde. Het recept is als volgt. Zoek de long turbo met de laagste hefboom. Vermenigvuldig de koers van dit turbocontract met de "hefboom minus 1". Zet een bedrag ter grootte van de uitkomst op een spaarrekening en koop één turbocontract. De financieringskosten van turbo's zijn beduidend hoger dan die van futurescontracten. Over de koerswaarde van het turbocontract berekent de bank bewaarloon.

Klik hier voor meer informatie over Euro staatsleningen, convexiteit en duration.....